PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Pytania do SIWZ


Treść pytania: W związku z zamieszczoną odpowiedzią na moje zapytanie
proszę o uszczegółowienie do pkt 1 dotyczącego poziomu harmonicznych.

W odpowiedzi przypuszczalnie wystąpiła nieścisłość związana z oczekiwanym poziomem zakłócenia wyższych haromincznych na poziomie 5%, które powinno dotyczyć współczynnika THDi-prądu a nie jak zamieszczono THDu-napięcia.
Proszę o pilna odpowiedź i sprostowanie na portalu zamówieniowym.
Dla prawidłowego doboru urządzenia spełniającego warunek THDi <= 5% niezbędne są danę:
- moc zwarciowa transformatora,
- moc znamionowa transformatora
 
Odpowiedź: - Zawartość wyższych harmonicznych prądu powinna być poniżej 12% (THDi),
- Moc znamionowa transformatora 6/0,4 kV zasilającego rozdzielnicę RC3 to 1000kVA,
- Napięcie zwarcia transformatora to dla bloku nr 3 to uz=6,22%, dla bloku nr 4 to uz=5,9%,
- Moc zwarciowa rozdzielnicy 6 kV zasilającej transformator TC3 to 435 MVA.
 


Załączniki


Powrót do listy pytań