PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

    Ogłoszenie        Załączniki     


Ogłoszenie publiczne

Data obowiązywania do Opis zmian Druki
Aktualna I.3), III.1.1), III.1.3), IV.1.6), IV.2.2), IV.2.7)   FS-05  |    FS-14
2018-09-19 09:02 --   FS-05


  |   Przejdź do sekcji:

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:http://simap.eu.int

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dyrektywa 2014/25/UE


PYTANIA WSTĘPNE

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura ograniczona

Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie

Dialog konkurencyjny

Partnerstwo innowacyjne


  |   Przejdź do sekcji:Powrót do listy ogłoszeń