PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

    Ogłoszenie        Załączniki     


Ogłoszenie publiczne

  |   Przejdź do sekcji:

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:http://simap.eu.int

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dyrektywa 2014/25/UE


PYTANIA WSTĘPNE

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura ograniczona

Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie

Dialog konkurencyjny

Partnerstwo innowacyjne


  |   Przejdź do sekcji:Powrót do listy ogłoszeń