PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

    Ogłoszenie        Załączniki     


Ogłoszenie publiczne

Data obowiązywania do Opis zmian Druki
Aktualna zmiana godziny otwarcia ofert z 12:00 na 12:30 sekcja IV.2.7) warunki otwarcia ofert   FS-05  |    FS-14
2018-04-27 10:57 zmiana sekcji IV.2.2) termin składania ofert oraz sekcji IV.2.7) warunki otwarcia ofert   FS-05  |    FS-14
2018-04-25 10:58 zmiana sekcji IV.2.2) termin składania ofert oraz sekcji IV.2.7) warunki otwarcia ofert   FS-05  |    FS-14
2018-04-13 09:15 zmiana sekcji IV.2.2) termin składania ofert oraz sekcji IV.2.7) warunki otwarcia ofert   FS-05  |    FS-14
2018-04-03 07:30 zmiana sekcji IV.2.2) termin składania ofert oraz sekcji IV.2.7) warunki otwarcia ofert   FS-05  |    FS-14
2018-03-01 11:23 zmiana w sekcji I.1) ogłoszenia o zamówieniu - nazwa Zamawiającego   FS-05  |    FS-14
2018-02-08 10:43 --   FS-05


  |   Przejdź do sekcji:

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:http://simap.eu.int

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Dyrektywa 2014/25/UE


PYTANIA WSTĘPNE

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura ograniczona

Procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie

Dialog konkurencyjny

Partnerstwo innowacyjne


  |   Przejdź do sekcji:Powrót do listy ogłoszeń