PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 434. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GKP/PGE/0092/2018 Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w wybranych spółkach Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za lata 2019-2021 2019-01-23 14:20
GKP/PGE/0174/2017 Dostawa kamienia wapiennego i mączki kamienia wapiennego do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-11-30 12:00
GEK/PMR-KWB/07813/2018 Dostawa stacji transformatorowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-12-10 12:00
GEK/PMR-CSS/07462/2018 Dostawa olejów i smarów dla Oddziałów PGE GiEK S.A. oraz Spółek Nadzorowanych w latach 2019-2020 2018-11-14 12:00
GEK/PMR-KWB/07926/2018 Dostawa stacji SDN dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-11-27 13:00
GEK/PMR-KWB/07247/2018 Zakup usług przewozowych dla 25 linii, które obsługują przewóz pracowników Oddziału KWB Bełchatów 2018-11-27 12:00
GEK/PMR-KWB/06476/2018 Zakup materiałów do produkcji krążników (hak, odkuwka, piasta, czop, łącznik, tuleja) dla PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-10-29 12:00
GEK/PMR-ELO/06264/2018 Dostawa siarczanu glinowego, soli trójsodowej oraz wody amoniakalnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole 2018-10-29 12:00
GEK/PMR-CSS/10858/2018 Usługa transportu pracowników Oddziału KWB Turówdo pracy i z pracy 2018-10-29 12:00
GEK/PMR-ELB/05857/2018 Dostawa wapna hydratyzowanego na lata 2019-2020 dla OddziałówPGE GiEK S.A. 2018-10-12 12:00
GEK/PMR-CSS/07031/2018 Dostawa oleju napędowego dla Oddziałów PGE GiEK S.A. oraz Spółek Nadzorowanych w latach 2019-2020 2018-10-26 13:00
GEK/PMR-KWB/04969/2018 Dostawa spycharek gąsienicowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-10-08 12:00
GEK/PMR-CSS/04447/2018 Dostawy taśm przenośnikowych dla oddziałów PGE GiEK S.A. na lata 2019-2021 2018-09-07 12:00
GEK/PMR-ELT/01665/2018 Dostawa technicznych roztworów mocznika dla Oddziałów PGE GiEK S.A. 2018-10-12 12:00
GKP/PGE/0161/2018 Zakup usługi przewozu surowców produkcyjnych transportem kolejowym do Jednostek Wytwórczych PGE GiEK S.A., PGE Energia Ciepła S.A. i ZEW KOGENERACJA S.A. na lata 2019 - 2021 2018-10-16 11:00
GKP/PGE/0078/2018 Dostawa samochodów dostawczych dla Spółek GK PGE 2018-07-27 12:00
GEK/PMR-KWB/06321/2018 Nakładanie powłok poliuretanowych na płaszczach krążników - 23 965 szt. 2018-08-31 12:00
GEK/PMR-KWB/04613/2018 Dostawa górniczych przewodów elektrycznych oponowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 2018-08-30 12:00
GEK/PMR-CSS/05738/2018 Dostawa roztworów kwasu solnego, mrówkowego, wodorotlenku sodu, oraz kwasu adypinowego na okres 12 miesięcy dla Oddziałów PGE GiEK S.A. 2018-08-29 11:30
GKP/PGE/0089/2018 Zakup Asysty Technicznej (ATiK) dla oprogramowania Oracle, oraz usług wsparcia producenckiego i usług szkoleniowych. 2018-07-03 11:00
GEK/PMR-CSS/05206/2018 Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych do budynków zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. 2018-07-03 14:00
GEK/PMR-ELD/09111/2017 Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Dolna Odra 2018-05-07 12:00
GKP/PGE/0072/2018 Dostawa sorbentu wapiennego MIX do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 2018-05-24 11:00
GKP/PGE/0048/2018 Sukcesywna dostawa paliw w systemie bezgotówkowym dla Spółek GK PGE - Karta Flotowa 2018-04-26 12:00
GEK/PMR-KWB/12491/2017 Dostawa elementów elektrycznych do odtworzenia pomieszczeń elektrycznych koparki SCHRS 4600 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-04-10 12:00

 1/18 2 3 4 5 6 ...