PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 427. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GEK/PMR-ELD/07485/2017 Konserwacja, pogotowie techniczne i usuwanie usterek urządzeń dźwignicowych w Elektrowni Dolna Odra. 2018-10-02 10:00
GEK/PMR-ELB/05857/2018 Dostawa wapna hydratyzowanego na lata 2019-2020 dla OddziałówPGE GiEK S.A. 2018-10-12 12:00
GEK/PMR-ELO/08558/2018 Obsługa serwisowa maszyn i urządzeń Elektrowni Opole w zakresie gospodarki smarowniczej na blokach 1-6. 2018-10-12 12:00
GEK/PMR-KWB/04969/2018 Dostawa spycharek gąsienicowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-10-08 12:00
GEK/PMR-CSS/04447/2018 Dostawy taśm przenośnikowych dla oddziałów PGE GiEK S.A. na lata 2019-2021 2018-09-07 12:00
GEK/PMR-ELT/01665/2018 Dostawa technicznych roztworów mocznika dla Oddziałów PGE GiEK S.A. 2018-10-12 12:00
GEK/PMR-ELB/05302/2018 Zakup kul mielących do młynów kamienia wapiennego dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-09-11 12:00
GKP/PGE/0078/2018 Dostawa samochodów dostawczych dla Spółek GK PGE 2018-07-27 12:00
GEK/PMR-KWB/06321/2018 Nakładanie powłok poliuretanowych na płaszczach krążników - 23 965 szt. 2018-08-31 12:00
GEK/PMR-KWB/04613/2018 Dostawa górniczych przewodów elektrycznych oponowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 2018-08-30 12:00
GEK/PMR-CSS/05738/2018 Dostawa roztworów kwasu solnego, mrówkowego, wodorotlenku sodu, oraz kwasu adypinowego na okres 12 miesięcy dla Oddziałów PGE GiEK S.A. 2018-08-29 11:30
GEK/PMR-ELD/09275/2017 Dostosowanie IOS 7,8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT w zakresie emisji SO2 2018-06-26 12:00
GKP/PGE/0089/2018 Zakup Asysty Technicznej (ATiK) dla oprogramowania Oracle, oraz usług wsparcia producenckiego i usług szkoleniowych. 2018-07-03 11:00
GEK/PMR-CSS/05206/2018 Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych do budynków zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp. 2018-07-03 14:00
GEK/PMR-ELD/09111/2017 Dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków nr 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Dolna Odra 2018-05-07 12:00
GKP/PGE/0072/2018 Dostawa sorbentu wapiennego MIX do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 2018-05-24 11:00
GKP/PGE/0048/2018 Sukcesywna dostawa paliw w systemie bezgotówkowym dla Spółek GK PGE - Karta Flotowa 2018-04-26 12:00
GEK/PMR-KWB/12491/2017 Dostawa elementów elektrycznych do odtworzenia pomieszczeń elektrycznych koparki SCHRS 4600 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-04-10 12:00
GEK/PMR-KWB/01757/2018 Zakup usług przewozowych dla 16 linii 2018-04-10 11:00
GEK/PMR-CSS/00805/2018 Usługa Grupowego Ubezpieczenia na życie Pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 2018-04-18 13:00
GEK/PMR-ECR/12922/2017 Wymiana systemów sterowania dla turbiny gazowej z generatorem oraz turbiny parowej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. 2018-02-23 12:00
GEK/PMR-ELB/17710/2017 Zakup pręta dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-04-11 12:00
GEK/PMR-CSS/17360/2017 Dostawa w roku 2018/2019 naturalnej wody średniozmineralizowanej i wody źródlanej dla Spółek GK PGE 2018-03-27 12:00
GEK/PMR-ELB/16765/2017 Zakup materiałów ogniotrwałych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-03-22 12:00
GEK/PMR-ELB/11017/2017 Modernizacja głównych rurociągów parowych bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. 2018-02-12 12:00

 1/18 2 3 4 5 6 ...