PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 378. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GEK/PMR-KWB/09435/2017 Nakładanie powłok poliuretanowych na płaszcze krążników - 19 892szt. 2017-09-20 11:00
GEK/PMR-ELD/08219/2016 Wymiana wywrotnicy wagonowej WW2 w Elektrowni Dolna 2017-08-10 12:00
GEK/PMR-ELD/09368/2016 Remont turbozespołu oraz urządzeń pomocniczych bloku nr 5 w Elektrowni Dolna Odra 2017-08-17 12:00
GEK/PMR-ELB/08152/2017 Zakup blachy, pręta płaskiego i kątownika dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-08-11 10:00
GEK/PMR-ELO/05739/2017 Modernizacja elektrofiltrów na blokach 1 do 4 – dostosowanie do konkluzji BAT, w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole 2017-08-28 12:30
GEK/PMR-ECR/17660/2016 Remont kapitalny turbiny gazowej AE64.3A po 100 000 RGR wraz z obsługą serwisową w latach 2018-2022 2017-08-07 12:00
GEK/PMR-CSS/06972/2017 Dostawa roztworów kwasu solnego, mrówkowego, wodorotlenku sodu oraz kwasu adypinowego na okres 12 miesięcy dla Oddziałów PGE GiEK S.A. 2017-09-11 11:30
GEK/PMR-CSS/07538/2017 Usługa transportu pracowników do pracy i z pracy dla PGE GiEK Oddział KWB Turów 2017-08-22 12:00
GEK/PMR-KWB/06841/2017 Dostawa górniczych przewodów elektrycznych oponowych na rok 2017 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 2017-08-22 11:00
GEK/PMR-ELO/04647/2017 Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole i Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 2017-08-03 12:00
GEK/PMR-ELT/01475/2017 Dostawa wyłączników generatorowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 2017-06-22 12:00
GEK/PMR-CSS/18563/2016 Budowa instalacji odwadniania osadów oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem Ślad w Bogatyni dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 2017-08-01 12:00
GEK/PMR-KWB/02102/2017 Dostawa stacji transformatorowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2017-05-30 11:00
GEK/PMR-ELB/04628/2017 Odtworzenie czterech pomp cyrkulacyjnych typ KWPKC 900-1133 na instalacji odsiarczania spalin - Blok 14 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-06-06 10:00
GEK/PMR-ELB/18965/2016 Modernizacja sprężarek odśrodkowych 6RMY56 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-05-24 10:00
GEK/PMR-KWB/04979/2017 Zakup mobilnego zestawu krusząco - sortującego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2017-07-13 11:00
GEK/PMR-ELB/00189/2017 Zakup części do instalacji transportu popiołu dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. 2017-06-01 10:00
GEK/PMR-ELT/01163/2017 Dostawa transformatora blokowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 2017-05-30 12:00
GEK/PMR-KWB/04746/2017 Dostawa Wyrobów Gumowych stanowiących wyposażenie układów KTZ dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów na lata 2017-2018 2017-06-19 11:00
GEK/PMR-KWB/02571/2017 Dostawa stacji SDN dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2017-04-24 11:00
GEK/PMR-CSS/13008/2016 Dostawa taśm przenośnikowych dla Oddziałów Spółki PGE GiEK S.A. na lata - II półrocze 2017 i cały 2018 rok 2017-04-25 12:00
GEK/PMR-ECB/14884/2016 Rozbudowa instalacji odsiarczania spalin kotłów OP 230 nr 3 i 4 w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz 2017-04-14 12:00
GEK/PMR-CSS/09490/2016 Dostawa olejów i smarów na potrzeby Oddziałów PGE GiEK S.A. oraz Spółek Nadzorowanych w latach 2017 - 2018 2017-04-21 12:00
GEK/PMR-ELO/00328/2017 Świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem bocznicy kolejowej PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole 2017-05-16 12:00
GKP/PGE/0071/2014 Ubezpieczenie floty samochodowej spółek GK PGE 2017-03-27 16:02

 1/16 2 3 4 5 6 ...