PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 411. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GEK/PMR-KWB/12491/2017 Dostawa elementów elektrycznych do odtworzenia pomieszczeń elektrycznych koparki SCHRS 4600 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-04-10 12:00
GEK/PMR-KWB/01757/2018 Zakup usług przewozowych dla 16 linii 2018-04-10 11:00
GEK/PMR-CSS/00805/2018 Usługa Grupowego Ubezpieczenia na życie Pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 2018-04-18 13:00
GEK/PMR-ECR/12922/2017 Wymiana systemów sterowania dla turbiny gazowej z generatorem oraz turbiny parowej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. 2018-02-23 12:00
GEK/PMR-ELB/17710/2017 Zakup pręta dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-04-11 12:00
GEK/PMR-CSS/17360/2017 Dostawa w roku 2018/2019 naturalnej wody średniozmineralizowanej i wody źródlanej dla Spółek GK PGE 2018-03-27 12:00
GEK/PMR-ELB/16765/2017 Zakup materiałów ogniotrwałych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-03-22 12:00
GEK/PMR-ELB/11017/2017 Modernizacja głównych rurociągów parowych bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. 2018-02-12 12:00
GEK/PMR-ELD/13557/2017 Rekonstrukcja układu ciśnieniowego kotłów Benson A i B w Elektrociepłowni Pomorzany 2018-03-05 12:00
GEK/PMR-ELO/14600/2017 Redukcja emisji NOx poniżej 150 mg/Nm3 na blokach nr 1, 2 i 4 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole 2018-03-07 12:00
GEK/PMR-ELB/11016/2017 Modernizacja i remont układu paleniskowego wraz z częścią ciśnieniową kotła bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. 2018-01-31 12:00
GEK/PMR-CSS/12287/2017 Dostawa bonów żywieniowych w latach 2018-2020 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 2018-03-07 12:00
GEK/PMR-ELT/08250/2017 Obsługa serwisowa gospodarki smarowniczej w Elektrowni Dolna Odra, Elektrociepłowni Szczecin i Elektrociepłowni Pomorzany 2018-02-01 12:00
GEK/PMR-KWB/06221/2017 Dostawa sprzętu technologicznego (spychacze, koparki i ładowarki) dla Oddziałów PGE GiEK 2018-01-23 12:00
GEK/PMR-ELB/09618/2017 Zabudowa klap szczelnych obejściowych dla IOS bloków nr 2 oraz bloków od nr 5 do 11 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-01-22 12:00
GKP/PGE/0101/2017 Dostawa sorbentu ultradrobnego do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 2017-12-21 14:00
GEK/PMR-ELT/15384/2017 Modernizacja układu regulacji wentylatorów spalin na bloku 1 w zakresie dostawy i montażu przemienników częstotliwości 6kV w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 2018-01-25 12:00
GEK/PMR-ELB/11309/2017 Zakup części do pomp wody dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-12-19 12:00
GEK/PMR-ELB/09640/2017 Dostosowanie do konkluzji BAT bloków nr 2-12 i 14 w zakresie monitoringu Hg i NH3 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-01-10 12:00
GEK/PMR-ELB/11015/2017 Dostosowanie do konkluzji BAT w zakresie „Rozbudowy młynowni kamienia wapiennego z rozbudową układu rozładunku kamienia wapiennego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”. 2017-12-18 10:00
GEK/PMR-ELB/09079/2017 Modernizacja elektrofiltrów bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. 2017-12-18 12:00
GEK/PMR-KWB/06598/2017 Dostawa samochodów specjalistycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-01-10 12:00
GKP/PGE/0095/2017 Dostawa samochodów dostawczych i terenowych dla Spółek GK PGE 2017-12-21 12:00
GEK/PMR-KWB/11223/2017 Zakup części do produkcji krążników (odkuwka i piasta) dla PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2017-12-21 12:00
GEK/PMR-ELB/10407/2017 Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-11-14 12:00

 1/17 2 3 4 5 6 ...