PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 393. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GEK/PMR-ELB/11309/2017 Zakup części do pomp wody dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-12-19 12:00
GEK/PMR-ELB/09640/2017 Dostosowanie do konkluzji BAT bloków nr 2-12 i 14 w zakresie monitoringu Hg i NH3 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-01-10 12:00
GEK/PMR-ELB/11015/2017 Dostosowanie do konkluzji BAT w zakresie „Rozbudowy młynowni kamienia wapiennego z rozbudową układu rozładunku kamienia wapiennego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”. 2017-12-18 10:00
GEK/PMR-ELB/09079/2017 Modernizacja elektrofiltrów bloku nr 2 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. 2017-12-18 12:00
GEK/PMR-KWB/06598/2017 Dostawa samochodów specjalistycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-01-10 12:00
GEK/PMR-KWB/11223/2017 Zakup części do produkcji krążników (odkuwka i piasta) dla PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2017-12-21 12:00
GEK/PMR-ELB/10407/2017 Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-11-14 12:00
GEK/PMR-CSS/12201/2017 Odtworzenie systemu sterowania i nadzoru bloku oraz rozbudowa o nowe układy sterowania 2017-10-30 17:59
GEK/PMR-CSS/11446/2017 Zakup części do kotłów Benson dla PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 2017-12-04 12:00
GEK/PMR-ELB/11018/2017 Budowa wstępnego uzdatniania wód technologicznych z obiegu instalacji odsiarczania spalin w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-11-20 12:00
GEK/PMR-KWB/09228/2017 Dostawa przewodów elektrycznych na rok 2018 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2017-10-30 11:00
GEK/PMR-ELO/10854/2017 Dostawa 40% technicznego roztworu mocznika dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole 2017-10-20 12:00
GEK/PMR-ELO/07693/2017 Rekonstrukcja lokomotyw spalinowych typu 6D (SM 42) 2017-10-30 12:00
GEK/PMR-ELB/06000/2017 Zakup części do pomp dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-10-03 10:00
GEK/PMR-KWB/10730/2017 Zakup łożysk do produkcji krążników w 2018 r. dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2017-10-24 11:00
GEK/PMR-CSS/08256/2017 Usługi porządkowe w obiektach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 2017-11-14 12:00
GEK/PMR-CSS/08780/2017 Postępowanie na podpisanie umowy ramowej na dostawy blach i kształtowników ze stali konstrukcyjnej dla Elektrowni i Kopalń PGE GiEK i spółki RAMB na okres do kwietnia 2019 roku. 2017-10-16 12:00
GEK/PMR-KWB/09435/2017 Nakładanie powłok poliuretanowych na płaszcze krążników - 19 892szt. 2017-09-20 11:00
GEK/PMR-ELD/08219/2016 Wymiana wywrotnicy wagonowej WW2 w Elektrowni Dolna 2017-08-10 12:00
GEK/PMR-ELD/09368/2016 Remont turbozespołu oraz urządzeń pomocniczych bloku nr 5 w Elektrowni Dolna Odra 2017-08-17 12:00
GEK/PMR-ELB/08152/2017 Zakup blachy, pręta płaskiego i kątownika dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-08-11 10:00
GEK/PMR-ELO/05739/2017 Modernizacja elektrofiltrów na blokach 1 do 4 – dostosowanie do konkluzji BAT, w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole 2017-08-28 12:30
GEK/PMR-ECR/17660/2016 Remont kapitalny turbiny gazowej AE64.3A po 100 000 RGR wraz z obsługą serwisową w latach 2018-2022 2017-08-07 12:00
GEK/PMR-CSS/06972/2017 Dostawa roztworów kwasu solnego, mrówkowego, wodorotlenku sodu oraz kwasu adypinowego na okres 12 miesięcy dla Oddziałów PGE GiEK S.A. 2017-09-11 11:30
GEK/PMR-CSS/07538/2017 Usługa transportu pracowników do pracy i z pracy dla PGE GiEK Oddział KWB Turów 2017-08-22 12:00

 1/16 2 3 4 5 6 ...