PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 386. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GEK/PMR-ELB/10407/2017 Wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-11-14 12:00
GEK/PMR-CSS/12201/2017 Odtworzenie systemu sterowania i nadzoru bloku oraz rozbudowa o nowe układy sterowania 2017-10-30 17:59
GEK/PMR-KWB/09228/2017 Dostawa przewodów elektrycznych na rok 2018 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2017-10-30 11:00
GEK/PMR-ELO/10854/2017 Dostawa 40% technicznego roztworu mocznika dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole 2017-10-20 12:00
GEK/PMR-ELO/07693/2017 Rekonstrukcja lokomotyw spalinowych typu 6D (SM 42) 2017-10-30 12:00
GEK/PMR-ELB/06000/2017 Zakup części do pomp dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-10-03 10:00
GEK/PMR-KWB/10730/2017 Zakup łożysk do produkcji krążników w 2018 r. dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2017-10-24 11:00
GEK/PMR-CSS/08256/2017 Usługi porządkowe w obiektach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 2017-11-14 12:00
GEK/PMR-CSS/08780/2017 Postępowanie na podpisanie umowy ramowej na dostawy blach i kształtowników ze stali konstrukcyjnej dla Elektrowni i Kopalń PGE GiEK i spółki RAMB na okres do kwietnia 2019 roku. 2017-10-16 12:00
GEK/PMR-KWB/09435/2017 Nakładanie powłok poliuretanowych na płaszcze krążników - 19 892szt. 2017-09-20 11:00
GEK/PMR-ELD/08219/2016 Wymiana wywrotnicy wagonowej WW2 w Elektrowni Dolna 2017-08-10 12:00
GEK/PMR-ELD/09368/2016 Remont turbozespołu oraz urządzeń pomocniczych bloku nr 5 w Elektrowni Dolna Odra 2017-08-17 12:00
GEK/PMR-ELB/08152/2017 Zakup blachy, pręta płaskiego i kątownika dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-08-11 10:00
GEK/PMR-ELO/05739/2017 Modernizacja elektrofiltrów na blokach 1 do 4 – dostosowanie do konkluzji BAT, w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole 2017-08-28 12:30
GEK/PMR-ECR/17660/2016 Remont kapitalny turbiny gazowej AE64.3A po 100 000 RGR wraz z obsługą serwisową w latach 2018-2022 2017-08-07 12:00
GEK/PMR-CSS/06972/2017 Dostawa roztworów kwasu solnego, mrówkowego, wodorotlenku sodu oraz kwasu adypinowego na okres 12 miesięcy dla Oddziałów PGE GiEK S.A. 2017-09-11 11:30
GEK/PMR-CSS/07538/2017 Usługa transportu pracowników do pracy i z pracy dla PGE GiEK Oddział KWB Turów 2017-08-22 12:00
GEK/PMR-KWB/06841/2017 Dostawa górniczych przewodów elektrycznych oponowych na rok 2017 dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 2017-08-22 11:00
GEK/PMR-ELO/04647/2017 Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole i Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 2017-08-03 12:00
GEK/PMR-ELT/01475/2017 Dostawa wyłączników generatorowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 2017-06-22 12:00
GEK/PMR-CSS/18563/2016 Budowa instalacji odwadniania osadów oczyszczalni wód kopalnianych nad potokiem Ślad w Bogatyni dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 2017-08-01 12:00
GEK/PMR-KWB/02102/2017 Dostawa stacji transformatorowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2017-05-30 11:00
GEK/PMR-ELB/04628/2017 Odtworzenie czterech pomp cyrkulacyjnych typ KWPKC 900-1133 na instalacji odsiarczania spalin - Blok 14 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-06-06 10:00
GEK/PMR-ELB/18965/2016 Modernizacja sprężarek odśrodkowych 6RMY56 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2017-05-24 10:00
GEK/PMR-KWB/04979/2017 Zakup mobilnego zestawu krusząco - sortującego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2017-07-13 11:00

 1/16 2 3 4 5 6 ...