PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Zamówienia niepubliczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 15521. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GKP/PGE/0168/2018 Dostosowanie budynku PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. przy ul. Mysiej 2 w Warszawie do wymogów i przepisów przeciwpożarowych zgodnie z postanowieniami PSP i projektem budowlanym. 2019-01-04 12:00
GKP/PGE/0175/2018 Wymiana układu zasilania systemu gwarantowanego w siedzibie PGE SA. 2019-01-04 09:00
GEK/PMR-KWT/09598/2018 Wykonanie przesłony hydroizolacyjnej w PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 2018-12-04 23:59
GEK/PMR-ELO/11587/2018 Wykonywanie bieżących prac przeglądowo-konserwacyjnych i kontrolno-pomiarowych, usuwanie usterek przeciągarek 2018-11-28 12:30
GEK/PMR-ELD/10129/2018 Zakup schładzaczy pary pierwotnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 2018-11-29 11:00
GEK/PMR-ELB/11481/2018 Zakup elementów AKPiA oraz silnika dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-11-05 10:15
GEK/PMR-ELO/11035/2018 Wykonanie drogi technicznej wzdłuż toru 490 2018-11-23 11:00
GEK/PMR-CSS/09892/2018 Dostawa w okresie 12 miesięcy materiałów aptecznych dla PGE GIEK S.A. 2018-10-26 12:00
GEK/PMR-KWT/07604/2018 Konserwacja systemu wczesnego wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu na nawęglaniu w Elektrowni Dolna Odra w latach 2019 - 2021 2018-10-29 13:00
GEK/PMR-KWT/10883/2018 Termomodernizacja pokrycia dachu budynku zaplecza socjalnego i hali produkcyjnej Oddziału s-3 2018-10-30 12:00
GEK/PMR-ELO/10547/2018 Zabudowa klap szczelnych obejściowych dla IOS bloków nr 1÷4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole 2018-11-19 12:30
GEK/PMR-ECB/08028/2018 Remont kapitalny chłodni wentylatorowej nr 2 w ECII Bydgoszcz 2018-10-26 13:00
GEK/PMR-KWB/10644/2018 Zakup zabieraków kół zabierakowych koparek dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-10-30 12:00
GEK/PMR-ELD/09644/2018 Przegląd serwisowy systemu gaszenia HI-FOG na nawęglaniu w Elektrowni Dolna Odra 2018-10-18 12:00
GEK/PMR-ELO/11558/2018 Sprzątanie przemysłowe w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole w 2019 r. 2018-10-26 13:00
GEK/PMR-ECR/10892/2018 Dostawa środkówdo uzdatniania wody dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów 2018-10-19 13:00
GEK/PMR-ELO/11287/2018 Czyszczenie przemysłowe Zbiornika Magazynowego nr 1 z pozostałości popiołu. 2018-10-16 12:30
GEK/PMR-ELB/10885/2018 Zakup rękawic ochronnych dla pracowników na rok 2019 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów   2018-10-19 12:00
GEK/PMR-KWT/11578/2018 Zakup elementów Systemu Wydobywczego do centralnego sterowania, monitoringu i raportowania dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 2018-10-12 13:00
GEK/PMR-ELO/11543/2018 Rekonstrukcja powłoki gumowej absorbera bloku nr 1 wroku 2019 2018-10-26 11:00
GEK/PMR-ELO/11508/2018 Przegląd i konserwacja aparatury pomiarów emisji zgodnie z normą ISO14181 – kontrola za pomocą pomiarów równoległych, test kontrolny AST i QAL2 2018-10-12 12:30
GEK/PMR-ECL/11493/2018 Świadczenie usług doradczych i projektowych 2018-10-25 12:00
GEK/PMR-KWT/09672/2018 Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego Oddziału g-3 w PGE GiEK O/KWB Turów w Bogatyni. 2018-10-10 23:59
GEK/PMR-ELD/10569/2018 Modernizacja sieci technologicznej wraz z integracją zdarzeń i alarmów z systemem Procontrol P14 oraz systemami nadrzędnymi w Elektrowni Dolna Odra 2018-10-19 14:00
GEK/PMR-ELD/08847/2018 Likwidacja zasilaczy wysokonapięciowych wraz z przynależnymi instalacjami w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół elektrowni Dolna Odra 2018-10-05 12:00

 1/621 2 3 4 5 6 ...