PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Zamówienia niepubliczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 88. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GKP/EOD/0167/2018 Projekt budowlany zasobnika energii współpracującego z istniejącą instalacją PV i z siecią SN 15 kV 2018-06-08 12:00
GEK/PMR-KWT/05262/2018 Przebudowa pomieszczeń sanitariatów zaplecza Oddziału m-1 w PGE GiEK O/KWB Turów w Bogatyni 2018-06-06 13:00
GEK/PMR-ELB/06704/2018 Zakup foteli dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-06-04 12:00
GEK/PMR-KWT/06668/2018 Wykonanie napraw, przeglądów oraz serwisowanie maszyn produkcji Dressta. 2018-06-01 23:59
GEK/PMR-ELT/07338/2018 Zakup silników elektrycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 2018-06-08 14:30
GEK/PMR-ELB/05156/2018 Zakup części do układów odsysania i filtrowania zbiorników retencyjnych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-05-30 12:00
GKP/EOD/0157/2018 Wybór Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zabezpieczenia skarpy przy lewym przyczółku zapory w ramach zadania pn.: EW Solina - Zabezpieczenie skarpy przy lewym przyczółku zapory 2018-06-07 12:00
GEK/PMR-ELT/07339/2018 Zakup części do pompy MTC B50 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 2018-06-05 18:00
GEK/PMR-KWT/06109/2018 Przebudowa pomieszczenia natrysków, szatni oraz WC zaplecza Oddziału g-3 w PGE GiEK S.A. O/KWB Turów w Bogatyni 2018-06-05 12:00
GEK/PMR-ELT/05172/2018 „Wymiana systemu łączności bezprzewodowej w transporcie kolejowym w celu dostosowania do wymogów ustawowych” w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 2018-06-11 14:30
GEK/PMR-ECR/06085/2018 Serwis analizatorów emisji spalin zainstalowanych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. 2018-06-08 14:00
GEK/PMR-ELB/06067/2018 Zakup korpusów zamknięcia dzwonowego pomp zbiornikowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-06-01 12:00
GKP/EOD/0164/2018 EW Dychów - Wykonanie misy pod transformator rezerwowy 25MVA 2018-06-08 13:00
GEK/PMR-ELB/05740/2018 Zakup zestawu rozpór hydraulicznych do zabezpieczenia wykopów dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-06-01 12:00
GEK/PMR-ELO/07025/2018 Przeglady serwisowe sprężarek i osuszaczy IOS 2018-06-13 12:00
GEK/PMR-ELB/06002/2018 Zakup kół gniazdowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-05-30 12:00
GEK/PMR-ELT/05970/2018 Wykonanie opracowania pn."Wariantowa analiza techniczno-ekonomiczna rozbudowy sieci ciepłowniczej" w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 2018-06-11 14:30
GEK/PMR-ELT/04228/2018 Budowa kanalizacji deszczowej-drugi etap i usunięcie komór ciepłowniczych w ulicy Łużyckiej w Gryfinie. 2018-06-15 14:30
GEK/PMR-ELB/06703/2018 Zakup kabla elektrycznego, latarek, opraw kanałowych, elektrycznego osprzętu instalacyjnego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-06-01 12:00
GEK/PMR-KWT/05709/2018 Zakup pierścieni kulowych do koparki KWK-1200 dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 2018-06-05 13:00
GEK/PMR-KWB/06944/2018 Zakup nasion dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-06-01 12:00
GEK/PMR-ELB/05381/2018 Zakup łożysk dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów 2018-06-05 14:00
GEK/PMR-KWB/07262/2018 Zakup łożysk dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-05-30 12:00
GKP/EOD/0103/2018 ZEW Porąbka-Żar - Sprawdzenie okresowe zabezpieczeń rozdzielni 30kV, 6kV 2018-06-04 14:00
GEK/PMR-ECR/05129/2018 Remont silników SN i nn w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów 2018-05-30 14:00

 1/4 2 3 4