PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Zamówienia niepubliczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 12 z 12. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GEK/PMR-KWT/07604/2018 Konserwacja systemu wczesnego wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu na nawęglaniu w Elektrowni Dolna Odra w latach 2019 - 2021 2018-10-29 13:00
GEK/PMR-KWT/10883/2018 Termomodernizacja pokrycia dachu budynku zaplecza socjalnego i hali produkcyjnej Oddziału s-3 2018-10-30 12:00
GEK/PMR-ELO/10547/2018 Zabudowa klap szczelnych obejściowych dla IOS bloków nr 1÷4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole 2018-11-12 12:30
GEK/PMR-ECB/08028/2018 Remont kapitalny chłodni wentylatorowej nr 2 w ECII Bydgoszcz 2018-10-26 13:00
GEK/PMR-KWB/10644/2018 Zakup zabieraków kół zabierakowych koparek dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów 2018-10-25 12:00
GEK/PMR-ELO/11558/2018 Sprzątanie przemysłowe w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole w 2019 r. 2018-10-26 13:00
GEK/PMR-ELO/11567/2018 Wyposażenie ładowarek węgla w wagi wskaźnikowe strumienia masy. Wprowadzenie sygnałów do SSN oraz SPEChP 2018-10-26 11:00
GEK/PMR-ELO/11543/2018 Rekonstrukcja powłoki gumowej absorbera bloku nr 1 wroku 2019 2018-10-26 11:00
GEK/PMR-ELB/11154/2018 Rozbiórka budynku stacji przesypowej Ż17 (BP-3) 2018-10-24 13:00
GEK/PMR-ECL/11493/2018 Świadczenie usług doradczych i projektowych 2018-10-25 12:00
GEK/PMR-ELO/11521/2018 Odtworzenie aparatury obiektowej systemu sterowania i automatyki Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin bloków 1-4 2018-10-29 12:30
GEK/PMR-ELT/09061/2018 Budowa układu załadunku gipsu z Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) bl. 4-6 na wagony kolejowe w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 2018-10-26 14:30

 1/1