PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna
    Ogłoszenie        Załączniki     


Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznymMiejsce wystawienia ogłoszeniaBełchatów
Data wystawienia ogłoszenia2018-10-26
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwiskoMichał Krzemiński
Telefon kontaktowy44 735 7351
Dane zamawiającego
ZamawiającyPGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Telefon44 737 73 00
Faks44 737 73 01
E-mailmichal.krzeminski@gkpge.pl
Informacje o postępowaniu
Nazwa zamówieniaDostawa w okresie 12 miesięcy materiałów aptecznych dla PGE GIEK S.A.
Numer postępowaniaGEK/PMR-CSS/09892/2018
Opis zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest: Dostawa w okresie 12 miesięcy materiałów aptecznych dla PGE GIEK S.A.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części zamówienia tj.:
1 część 1 zamówienia: materiały apteczne dla Kopalń i Elektrowni PGE GiEK S.A.
2. część 2 zamówienia: materiały apteczne dla Elektrociepłowni PGE GiEK S.A.
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Typ zamówieniaDostawy
Okres związania ofertą
przez okres60 dni
Składanie ofert częściowychOdznaczone
Składanie ofert wariantowychOdznaczone
Warunki udziału w postępowaniuWykonawca, aby ubiegać się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2 SIWZ.
Informacje o wadiumZamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofertCzęść I Elektrownie i Kopalnie:
Cena - 100,00%
Cześć II Elektrociepłownia Bydgoszcz:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofertOfertę należy przesłać na adres e-mail: oferty.css.gieksa@gkpge.pl
Termin składania ofert (dzień, godzina)2018-10-26 12:00
Miejsce realizacji zamówieniaOddziały PGE GiEK S.A.
Termin wykonania zamówieniaSukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcjiOznaczone
Umowa ramowaOdznaczone
Dynamiczny system zakupówOdznaczone
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ
Dni pobrania SIWZ
odponiedziałku
doponiedziałku
Godziny pobrania SIWZ
Opłata za SIWZ
UwagiOgłoszenie nie zostanie wysłane do publikacji
Powrót do listy ogłoszeń