PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Wybór nakorzystniejszych ofert

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:
 


Pozycje 1 - 25 z 88. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GEK/PMR-ELO/04050/2017 Rekonstrukcja ładowarki portalowej --
GEK/PMR-ELO/12746/2016 Zakup części do dźwigów dla ELO --
GEK/PMR-CSS/01162/2017 Zakup węzłów cieplnych kompaktowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów --
GEK/PMR-ELT/01163/2017 Dostawa transformatora blokowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów --
GEK/PMR-ELT/01475/2017 Dostawa wyłączników generatorowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów --
GEK/PMR-ELT/02646/2017 Opracowanie metody pomiaru online przyssania powietrza do skraplacza turbiny i pomiaru spadku próżni w skraplaczu. --
GKP/EOD/0106/2017 Serwis turbosprężarek powietrza typu CENTAC C750-C60MX4 zainstalowanych w sprężarkowni 3,0 MPa EW Żarnowiec --
GEK/PMR-ELO/04633/2017 Odtworzenie rezerwowego separatora elektromagnetycznego --
GEK/PMR-ELO/04372/2017 Konserwacja terenów zielonych i konserwacja rowów w 2017 r. w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole --
GKP/EOD/0144/2017 Stoły warsztatowe z wyposażeniem (EW Żarnowiec) --
GEK/PMR-ELO/04356/2017 Kompleksowe badania, ocena i identyfikacja przyczyn awarii i uszkodzenia stopnia regulacyjnego wirnika części WP turbiny 18K370 bloku nr 3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. --
GEK/PMR-ELO/04550/2017 Zakup armatury (trzpień zaworu ) dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Opole --
GKP/EOD/0119/2017 EW Gorzupia II – Wymiana zabezpieczeń transformatorów TR1, TR2 --
GKP/EOD/0114/2017 Konserwacja systemu układów sterowania EW Dychów --
GKP/EOD/0118/2017 EW Kliczków – Wymiana zabezpieczeń transformatora --
GKP/EOD/0115/2017 EW Dychów- Stanowisko sprężarek niskiego ciśnienia hydrozespołów1, 2, 3 --
GEK/PMR-ELT/04825/2017 Zakup łożysk i uszczelnień do wysokoobrotowych sprężarek odśrodkowych TA38/48 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów --
GKP/EOD/0099/2017 ESP Porąbka-Żar - Zakup transformatora wzbudzenia 13,8/0,25 kV 550 kVA --
GEK/PMR-KWB/06292/2017 Dostawa spawarek i agregatów spawalniczych dla Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów --
GEK/PMR-ELO/06136/2017 Realizacja obowiązków prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w związku z rozbudową Elektrowni Opole o bloki 5 i 6. --
GEK/PMR-ECG/06261/2017 Zakup tablicy magnetycznej i płynów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów --
GKP/EOD/0129/2017 Części zamienne do maszyn i urządzeń - EW Żarnowiec --
GEK/PMR-ELO/06637/2017 Zagospodarowanie żużla, kod 10 01 01, w orientacyjnej ilości 110 tys. ton, w terminie od 01.07.2017 do 31.12.2017 --
GKP/EOD/0132/2017 EW Dychów - Zwiększenie retencyjności SW Krzywaniec - nadzór inwestorski --
GEK/PMR-ELO/07712/2017 Serwis techniczny zwykły okresowy oraz awaryjny wag przenośnikowych węglowych WT1,WT2 i WT3 produkcji EWP Gdańsk --

 1/4 2 3 4