PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Wybór nakorzystniejszych ofert

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:
 


Pozycje 1 - 25 z 54. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GEK/PMR-ELO/04431/2017 Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej dostosowania bloków 1-4 PGE GiE S.A. Oddział Elektrownia Opole do konkluzji BAT. --
GKP/EOD/0152/2017 EW Dychów - Modernizacja kanału derywacyjnego - nadzór inwestorski --
GKP/EOD/0297/2017 EW Dychów- SW Krzywaniec - Budowa przepławki dla ryb --
GKP/EOD/0164/2017 EW Dychów – Zakup narzędzi eksploatacyjnych --
GEK/PMR-ELT/09580/2017 Opracowanie rozwiązań systemowych do automatycznej optymalizacji temperatury wody chłodzącej doprowadzanej do skraplaczy w celu poprawy efektywności procesu wytwarzania energii. --
GEK/PMR-KWT/11379/2017 Zbiorniki retencyjne w rejonie oczyszczalni nad potokiem ślad (ZbR-6.1) - Etap I --
GEK/PMR-ELO/12060/2017 Usługa ochrony ośrodka wypoczynkowego Rybitwa w Pobierowie --
GEK/PMR-ELD/13577/2017 Usuwanie usterek na instalacji i sieciach sanitarnych na terenie Elektrowni Dolna Odra w latach 2018-2020 --
GEK/PMR-ELT/13067/2017 „Obiekty budowlane – Odtworzenie zabezpieczeń antykorozyjnych estakady zewnętrznej ” w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. --
GEK/PMR-ELO/12794/2017 Zakup czerpaków z dnem łańcuchowym do ładowarek kołowo szynowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole --
GEK/PMR-ELO/15232/2017 1) Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji bl. 5 i 6 Elektrowni Opole. 2) System do monitorowania i raportowania emisji CO2 - SZE_MCO2 wraz ze specyfikacją funkcjonalną uwzględniającą nowe bloki 5 i 6. --
GEK/PMR-ELT/13717/2017 Zakup środków ochrony indywidualnej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów --
GKP/EOD/0288/2017 EW Dychów - Modernizacja telemechaniki elektrowni --
GEK/PMR-ELT/14397/2017 Zakup zaworów zasypowych dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów --
GEK/PMR-KWT/14432/2017 Wykonanie projektu, modernizacja zaplecza, zakup i montaż urzadzenia myjni pojazdów mechanicznych (n-1/82/TTP/U-62/17) --
GEK/PMR-ELO/14976/2017 Remont zaworów bezpieczeństwa "Sempell"TYPU VSR2-400-25-A-50-IV-II-133 U007 --
GKP/EOD/0310/2017 Zakup oleju opałowego dla PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Dychów --
GEK/PMR-ELO/15297/2017 Zakup okularów i masek spawalniczych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole   --
GEK/PMR-ELO/15296/2017 Zakup obiektywów do wideoskopu Mentor Visual dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole --
GKP/OBR/0114/2017 Modernizacja Biur Obsługi Klienta w Tarnobrzegu i Radomiu --
GKP/EOD/0306/2017 Zakup węgla do systemu ciepłowniczego Jednostki Wojskowej Czarne --
GEK/PMR-ELO/15911/2017 Odtworzenie wirnika nr 9 wentylatora AP1-22/12 --
GEK/PMR-ELB/16451/2017 Zakup elementów narzędziowych wymiennych i narzędzi ręcznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów --
GEK/PMR-ELO/16248/2017 Tryb i zasady współpracy przy organizacji ruchu kolejowego w punkcie styku dróg kolejowych zarządców infrastruktury kolejowej. --
GEK/PMR-KWT/16174/2017 Zakup krążników do raka dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów --

 1/3 2 3