PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Wybór nakorzystniejszych ofert

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:
 


Pozycje 1 - 25 z 81. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GKP/EOD/0123/2017 EW Solina - Rozbudowa systemu ASTKZ - włączenie inklinometrów na skarpie prawego przyczółka --
GKP/EOD/0093/2017 EW Dychów- Zamek wodny. Modernizacja części mechaniczno-technologicznej zasuw awaryjnych --
GKP/EOD/0151/2017 ESP Żarnowiec - Elektroniczny system centralnej sygnalizacji alarmowej obiektów --
GKP/EOD/0206/2017 EW Dychów - Odtworzenie technologii pomp akumulacyjnych nr 1, 2, 3 i 4 --
GKP/EOD/0153/2017 Remont cykliczny HZ-2 i HZ-3 w EW Porąbka --
GKP/EOD/0193/2017 EW Dychów - System nadrzędnego sterowania - wykonanie stacyjek grupowych dla regulacji obrotów i napięcia hydrozespołów 1,2 i 3 --
GKP/EOD/0179/2017 ESP Porąbka-Żar - Modernizacja Pompowni Odwodnienia Rur Ssących (PORS) w komorze --
GEK/PMR-ELT/11915/2017 Odtworzenie zużytych baterii akumulatorów 06BTA10, 06BTB10 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. --
GKP/EOD/0147/2017 Dostarczenie komponentów służących do naprawy turbiny nr 9 wchodzącej w skład farmy wiatrowej Jagniątkowo [Lake Ostrowo] --
GKP/EOD/0161/2017 ESP Żarnowiec - Modernizacja systemu wentylacji nawiewnej i wyciągowej włącznie z wymianą wentylatorów --
GKP/OBR/0063/2017 Wymiana wykładziny w pomieszczeniach Contact Center PGE Obrót S.A.” --
GEK/PMR-ELT/12652/2017 Serwis dmuchaw LAMSON kotłów K1, K2 i K3 (2 szt. na kocioł) --
GKP/EOD/0230/2017 EW Myczkowce - Rurociąg derywacyjny wraz z komorą uderzeń (prace projektowe) --
GKP/EOD/0228/2017 EW Dychów - Remont przetwornikówpomiarowych --
GKP/OBR/0064/2017 Serwis samochodów floty PGE Obrót S.A. (przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne) --
GKP/EOD/0227/2017 EW Żarki Wielkie - Remont cykliczny HZ-1 i HZ-2 - komponent --
GKP/EOD/0221/2017 EW Żagań I - Kraty wlotowe (odtworzenie w formule zaprojektuj i wykonaj) --
GKP/EOD/0252/2017 EW Szprotawa - Wykonanie systemu sterowania hydrozespołów --
GKP/OBR/0066/2017 Wykonanie i dostawa pieczątek i gumek do pieczątek na potrzeby PGE Obrót SA Oddział z siedzibą w Warszawie --
GEK/PMR-ELT/11308/2017 Wymiana odlewanej części środkowej (wlotowej) kadłuba NP turbiny nr 1 (typ 13CK230) na element spawany --
GKP/EOD/0250/2017 EW Krapkowice - Lewa skarpa Wody Dolnej (WD) - budowa drenażu --
GKP/OBR/0081/2017 Dostarczanie danych meteorologicznych i produktów na nich bazujących --
GKP/EOD/0215/2017 Dostarczenie komponentów służących do naprawy turbiny nr 2 wchodzącej w skład farmy wiatrowej Koniecwałd [Malbork] --
GKP/EOD/0249/2017 EW Szprotawa – Bariera wlotowa do elektrowni (prace przygotowawcze i projektowe) --
GEK/PMR-ELD/12490/2017 Likwidacja palników, kanałów powietrza na kotle nr 4 w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra --

 1/4 2 3 4