PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Wybór nakorzystniejszych ofert

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:
 


Pozycje 1 - 25 z 56. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GEK/PMR-KWB/06598/2017 Dostawa samochodów specjalistycznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów --
GEK/PMR-CSS/08256/2017 Usługi porządkowe w obiektach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra --
GEK/PMR-KWB/11223/2017 Zakup części do produkcji krążników (odkuwka i piasta) dla PGE GiEK Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów --
GEK/PMR-CSS/12263/2017 Umowa o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra- Elektrownia Pomorzany --
GEK/PMR-ELO/17679/2017 Zakup naczyń laboratoryjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole --
GEK/PMR-ELO/00039/2018 Odtworzenie wagonów zbiornikowych poziom utrzymania P5 --
GEK/PMR-ELO/00594/2018 Zakup odczynników i wzorców chemicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole --
GEK/PMR-ELT/01480/2018 Dostawa rur dla PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów --
GEK/PMR-ECG/01197/2018 Wykonanie podstawowych usług geodezyjno – kartograficznych w latach 2018 - 2020 --
GKP/OBR/0015/2018 Stała współpraca z drukarniami --
GKP/OBR/0023/2018 Koperty z poddrukiem --
GEK/PMR-ELO/01372/2018 Zakup odczynników i wzorców chemicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole --
GEK/PMR-ELO/01479/2018 Badania diagnostyczne elementów rurociągów pary świeżej i wtórnie przegrzanej bloków energetycznych eksploatowanych w warunkach pełzania w PGE Elektrownia Opole w 2018 i 2019 roku --
GEK/PMR-KWT/01690/2018 Zakup części do podwozi spycharek HSW Dressta dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów --
GEK/PMR-ELO/01438/2018 Zakup osprzętu instalacyjnego, stateczników oraz źródeł światła i sprzętu oświetleniowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole --
GEK/PMR-ELO/01475/2018 Pomiary okresowe emisji do powietrza ze źródeł Elektrowni Opole. --
GEK/PMR-ELO/01810/2018 Pomiary gwarancyjne TG1 i TG2 --
GEK/PMR-ELO/01557/2018 Zakup wkładów filtrujących dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole --
GEK/PMR-ELO/01549/2018 Zakup części do chromatografu dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole --
GEK/PMR-ELO/01669/2018 Zakup części do podajników węgla młynówweglowych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole --
GKP/EOD/0025/2018 EW Solina - Remont cykliczny - komponent - remont wyłącznika generatorowego HGI2 na hydrozespole Hz-4 --
GEK/PMR-ELO/01789/2018 Zakup bezpiecznika dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole --
GKP/OBR/0025/2018 Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla Biur Obsługi Klienta PGE Obrót S.A. --
GKP/EOD/0020/2018 Zakup systemów ewakuacyjnych (FW Lake Ostrowo) --
GEK/PMR-ELO/01972/2018 Zakup farby ognioodpornej, pianki, odtłuszczaczy dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole --

 1/3 2 3