PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Wybór nakorzystniejszych ofert

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:  Dodaj z podrzędnymi:
 


Pozycje 1 - 25 z 64. Pokazuj jednocześniepozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Akcje
 
GEK/PMR-KWB/01775/2017 Zawarcie umowy ramowej na dostawę rur pełnych i perforowanych GRP w latach 2017-2020 dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów --
GEK/PMR-ELD/04292/2017 Modernizacja urządzeń i instalacji klimatyzacji w Elektrowni Dolna --
GEK/PMR-ELD/05620/2017 Modernizacja wkładów rurowych wymienników ciepłowniczych XP1, XP2 oraz chłodnicy skroplin CX1 w Elektrowni Pomorzany --
GKP/EOD/0125/2017 EW Dychów - Odtworzenie ubezpieczeń skarp Zbiornika Górnego --
GEK/PMR-ELT/04747/2017 Remont ściany odpowietrznej zapory Zatonie --
GEK/PMR-ELO/04678/2017 Zakup wodoru dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole --
GKP/EOD/0194/2017 ESP Żarnowiec - Zakup urządzeń (w 4 częściach) --
GEK/PMR-KWB/04979/2017 Zakup mobilnego zestawu krusząco - sortującego dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów --
GEK/PMR-ELO/05862/2017 Pomiary środowiska pracy --
GEK/PMR-ELT/07456/2017 Serwis instalacji centralnego odkurzania bloków od 1 do 6 --
GKP/EOD/0146/2017 EW Tresna- kompensatory HZ-1 i HZ-2 --
GKP/EOD/0159/2017 ESP Żarnowiec - Dostawa dwóch łożysk do dysku klap motylowych --
GKP/EOD/0173/2017 EW Tresna - pomost Górnego Ujęcia Wody (GUW) --
GKP/EOD/0172/2017 EW Solina - Zabezpieczenie prawego muru oporowego niecki wypadowej zapory --
GKP/EOD/0155/2017 ESP Żarnowiec - Modernizacja torowiska na odcinku od stanowiska transformatora rezerwowego do stanowisk transformatorów 1-4 --
GEK/PMR-ELO/08608/2017 Odtworzenie pompy cyrkulacyjnej 3NK2 na bloku nr 3 --
GKP/EOD/0170/2017 Konserwacja rowów melioracyjnych i obwałowań Zbiornik Dolny oraz Kanał derywacyjny EW Dychów --
GKP/EOD/0180/2017 ZEW Porąbka-Żar - Sprawdzenie okresowe zabezpieczeń rozdzielni 30kV, 6kV --
GEK/PMR-ECG/08679/2017 Instalacja pomiaru przepływu wody powrotnej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów --
GEK/PMR-KWT/08554/2017 Zakup klimatyzacji dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów --
GEK/PMR-ELB/08839/2017 Wykonanie powłok antykorozyjnych elementów nowych i napraw w miejscach prac, wraz z przygotowaniem powierzchni i przegrodami klimatycznymi i bhp dla zadania pn.: „Opracowanie niskonakładowej metody zwiększenia skuteczności instalacji odsiarczania spalin” --
GEK/PMR-ELO/09274/2017 Przegląd okresowy paneli dekompresyjnych produkcji Fike zabudowanych na silosach magazynowych biomasy PM-B1, PM-B2 oraz na zbiorniku pośrednim zmielonej biomasy PR-B14 na instalacji bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 – instalacja OZE 2. --
GEK/PMR-ELD/09253/2017 Remont sieci ciepłowniczej w Gryfinie ul. Łużycka 56 --
GEK/PMR-ELD/10061/2017 Wykonanie badań hydrogeologicznych oraz oceny stanu środowiska w rejonie składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni Dolna Odra. --
GKP/EOD/0188/2017 Remont kiosków TR1 i TR2 EW Żarnowiec --

 1/3 2 3