PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie Przetarg nieograniczony.
Temat postępowania: Modernizacja układu zawieszeń stałosiłowych pyłoprzewodów i palników pyłowych w narożu B i D kotła nr 1
Numer sprawy: GEK/PMR-ELO/08611/2018

Część:Modernizacja układu zawieszeń stałosiłowych pyłoprzewodów i palników pyłowych w narożu B i D kotła nr 1

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta/y złożona przez Wykonawcę/Konsorcjum


Dane Wykonawcy/Konsorcjum
RAFAKO S.A.
ul. Łąkowa 33
47-400 Racibórz

: Oferta 2
Ilość punktów za poszczególne kryteria oceny ofert:
Lp Nazwa kryterium Waga Ocena Wynik
Pozycja : REM.20511.40028567 MODERNIZACJI UKŁ.ZAWIESZEŃ PALNIKÓW PYŁ. U007
Lp Nazwa kryterium Waga Ocena Wynik
1 Cena 100.00% 100.00 100.0000
Razem 100.00
Ponadto w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy, którzy otrzymali następującą ilość punktów za poszczególne kryteria oceny ofert:

Dane Wykonawcy/Konsorcjum
DOOSAN BABCOCK ENERGY Polska S.A.
ul. Golejowska 73 B
44-207 Rybnik

: Oferta 1
Ilość punktów za poszczególne kryteria oceny ofert:
Lp Nazwa kryterium Waga Ocena Wynik
Pozycja : REM.20511.40028567 MODERNIZACJI UKŁ.ZAWIESZEŃ PALNIKÓW PYŁ. U007
Lp Nazwa kryterium Waga Ocena Wynik
1 Cena 100.00% 99.32 99.3200
Razem 99.32


Powrót do listy