PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie Przetarg nieograniczony.
Temat postępowania: EW Myczkowce - Remont elewacji zewnętrznej i wewnętrznej hali maszyn
Numer sprawy: GKP/EOD/0196/2018

Część:EW Myczkowce - Remont elewacji zewnętrznej i wewnętrznej hali maszyn

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta/y złożona przez Wykonawcę/Konsorcjum


Dane Wykonawcy/Konsorcjum
Firma Budowlano-Remontowa "KOMA"
Rozpucie 57
38-535 Tyrawa Wołoska

: 1
Ilość punktów za poszczególne kryteria oceny ofert:
Lp Nazwa kryterium Waga Ocena Wynik
Pozycja : EW Myczkowce - Remont elewacji zewnętrznej i wewnętrznej hali maszyn
Lp Nazwa kryterium Waga Ocena Wynik
1 Cena 100.00% 100.00 100.0000
Razem 100.00
Ponadto w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy, którzy otrzymali następującą ilość punktów za poszczególne kryteria oceny ofert:


Powrót do listy