PL SWPP SYSTEM PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna

Informacje o wyborze najkorzystniejsze oferty

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie Przetarg nieograniczony.
Temat postępowania: Nakładanie powłok poliuretanowych na płaszczach krążników - 23 965 szt.
Numer sprawy: GEK/PMR-KWB/06321/2018

Część:Nakładanie powłok poliuretanowych na płaszczach krążników - 23 965 szt.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta/y złożona przez Wykonawcę/Konsorcjum


Dane Wykonawcy/Konsorcjum
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH REMIGIUSZ CHEŁCHOWSKI I WSPÓLNICY Sp. JAWNA
ul. Grodeckiego 3
05-822 ul. Grodeckiego

: b/n
Ilość punktów za poszczególne kryteria oceny ofert:
Lp Nazwa kryterium Waga Ocena Wynik
Pozycja : REM.20599.40004250 OBRÓBKA CIEPLNO-CHEM. U008
Lp Nazwa kryterium Waga Ocena Wynik
1 Cena 100.00% 100.00 100.0000
Razem 100.00
Ponadto w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy, którzy otrzymali następującą ilość punktów za poszczególne kryteria oceny ofert:


Powrót do listy